Wijksteunpunten

Wat is een wijksteunpunt?

Het wijksteunpunt is een laagdrempelige voorziening in uw wijk of dorp, waar u als wijkbewoner terecht kunt voor een vraag, voorlichting, een advies of zomaar een praatje.

Het wijksteunpunt biedt informatie over voorzieningen in de wijk op het gebied van welzijn, gezondheid, veiligheid en preventie. Ook kunnen wij u adviseren op welke wijze u zelf de regie houdt over uw gezondheid, welzijn en veilig wonen. En hoe u sociale contacten in stand kunt houden of uitbreiden.

Hoe kunt u zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren, zolang mogelijk thuis blijven wonen, waar nodig ondersteund door anderen. De wijkverpleegkundige, of iemand uit het wijkteam staat u graag te woord onder het genot van een kopje koffie of thee. Wellicht bent u tijdens de openingstijden ook in de gelegenheid andere wijkbewoners te ontmoeten.

Het is de bedoeling dat in de toekomst de activiteiten in het wijksteunpunt uitgebreid worden in samenwerking met andere lokale partners op het gebied van zorg, welzijn en dienstverlening.

Waar zijn de wijksteunpunten?

U vindt de wijksteunpunten in: