Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, die ieder hun specifieke deskundigheid inbrengen op diverse beleidsterreinen. Dit zijn:

  • Mevrouw R.W.J. Melissant, voorzitter
  • Mevrouw G. Morée van Capellen
  • Mevrouw J. Kemperman - Kleibergen
  • De heer M.M. van der Kraan 
  • De heer drs. J.W. van der Hart RA

De Raad hanteert de Zorgbrede Governancecode. Deze code is verankerd in de statuten van de stichting en in de reglementen  voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bestaat uit de heer N.A. (Nico) de Pijper.

De reglementen  zijn hier in te zien:
Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard
Reglement Raad van Toezicht Zorgwaard