Logopedie

Logopedie is bedoeld voor iedereen die problemen ondervindt op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en eten & drinken. De logopedisten van Zorgwaard zijn gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en met name op het gebied van neurologische aandoeningen.

De logopedisten van Zorgwaard onderzoeken, behandelen en adviseren cliënten met problemen op bovengenoemde gebieden die het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld een beroerte, trauma, de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of dementie.

Voorbeelden van problemen waarvoor u bij de logopedisten terecht kunt:

 • Problemen met eten & drinken:  moeite met kauwen, verslikken of speekselverlies.
 • Taalproblemen: moeite met spreken, schrijven, lezen en/of begrijpen van taal.
 • Spraakproblemen: onduidelijk spreken of verkeerd stemgebruik.

Specialisaties

Binnen de afdeling logopedie zijn er o.a. specialisaties op het gebied van:

 • De ziekte van Parkinson (aangesloten bij Parkinsonnet)
 • Afasie (speciale uurbehandeling afasie is mogelijk)
 • Spraakproblemen (dysartrie)
 • Slikproblemen (dysfagie). 
 • Dementie

Waar?

De logopedisten van Zorgwaard werken zowel intramuraal (dat wil zeggen in één van de locaties van Zorgwaard als u een indicatie voor behandeling heeft) als in de eerste lijn. De behandelingen in de eerste lijn vinden plaats in locatie Rembrandt te Oud-Beijerland.

Ook is een behandeling aan huis mogelijk op indicatie van een verwijzer (huisarts, specialist).

Moet u eerst langs de (huis-)arts?

Eerstelijns logopedie is direct toegankelijk, hetgeen inhoudt dat u in principe zonder verwijzing van de huisarts of specialist terecht kunt. Toch wordt er door de logopedisten vaak wel gevraagd om een verwijzing. Een verwijzing is namelijk nodig wanneer er sprake is van meervoudige gezondheidsproblematiek.

Kosten

De basisverzekering dekt in bijna alle gevallen de behandeling van logopedische klachten. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar.

Openingstijden en bereikbaarheid

 • maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur
 • dinsdagavond tot 21.00 uur
 • zaterdag van 8.30-12.00 uur

Behandeling is altijd op afspraak.
Voor vragen over de mogelijkheden op het gebied van logopedische behandeling kunt u contact opnemen met de afdeling logopedie via onderstaande telefoonnummers of via e-mail:

Afdeling logopedie: 085-7829536
E-mail: logopedie@zorg-waard.nl

Logopedisten:
Marjolein Smit-Otte: 06-33348716
(maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag)
Lenie Zegers-Maasdam: 06-33135871
(woensdag, vrijdag en zaterdag)

Waarneming

In geval van afwezigheid van uw behandelend logopedist zal de behandeling zo nodig worden overgenomen door onze vaste waarneemster A. Hofland. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.